Meraki: bezield, gepassioneerd en zichtbaar.

 
she believed she could.JPG
 

‘Vertel me eens iets meer over Meraki’; wat betekent dat woord en welke plaats heeft het in wat je doet?’ Gezien deze vraag al meerdere keer werd gesteld, leek het me interessant om er in deze post meer over te vertellen.

Meraki is een Grieks woord en betekent: 'je ziel in iets leggen, iets met passie, liefde en overgave doen. In het nederlands bestaat hier geen woord voor. Het gaat voor mij over bewust kiezen om vorm te geven aan dat wat je ziel wil bijdragen; het gaat over je diepste verlangen, je hogere zelf vormgeven, over gehoor geven aan dat wat vanuit je essentie roept om zichtbaar te worden. En hier volop in gaan staan: jezelf niet kleiner maken dan je bent, je ware grootte tonen. Hier durft vaak nog iets ‘wringen’. Volg even mee.

Het Meraki traject is voor vrouwen -én mannen die vanuit hun hart en intuïtie willen leven en werken-  die weten dat ze “goud” in zich hebben en dit op momenten ook kunnen voelen. Tot op zekere hoogte ben je dit in de wereld aan het neerzetten: af en toe kan je een glimp van het goud zien maar om één of andere reden (meestal bekend onder de naam angst) ga je dit telkens weer toedekken. Sommige momenten ervaar je vertrouwen en moed: als je coach, vriendin, collega,… je motiveert dan ‘voel’ je het. Je stapt in de arena (je wordt zichtbaar) en dan, na even, merk je een onaangename sensatie in je maag of elders in je lichaam en wil je weg uit de arena. Je bedekt opnieuw je goud. Het maakt je té zichtbaar: “wie denk ik wel dat ik ben?”, “ Welk recht heb ik om zo op te vallen?”, “Ik neem ruimte/licht af van anderen”,… Hier spelen duidelijk gevoelens en overtuigingen van minderwaardigheid. En ook een belangrijk ander aspect dat ik hier wil belichten: afhankelijkheid van externe bevestiging. Het is steunend als anderen in je geloven maar het is even of meer nodig dat je je eigen grootste ‘believer’ bent. Het is nodig om jezelf toesteming te geven je droom te verwezenlijken. We zijn in onze maatschappij sterk afhankelijk van lof en applaus. Dit is ook een thema waar we tijdens het traject naar werken: stapsgewijs loskomen van de afhankelijkheid aan lof en kracht, vertrouwen, geloof en moed IN JEZELF aanwakkeren.

Soms is er sprake van tegengestelde overtuigingen. Dan vertellen mensen me: “O maar ik wil net wél zichtbaar zijn! Maar ik word gewoon niet gezien, hoeveel ik ook post op social media. Klanten vinden mij niet”. Een deel van jou wil zichtbaar zijn en probeert van alles in te zetten om gezien te worden. En toch lijkt er “iets” dit tegen te houden. Dit “iets” onder de loep nemen en begrijpen, komt ook aan bod in het Meraki traject: welke gevoelens/overtuigingen spelen hier onbewust? Welke dieperliggende overtuiging heeft me -zonder ik het zelf besef- in de greep? Wellicht levert het niet zichtbaar zijn jou nog iets op?

Een ander aspect dat kan spelen is de manier waarop ben je zichtbaar? Wring je je in bestaande strategieën en mogelijkheden? Toon je jezelf vervormd? Hieronder volgt een kort verhaaltje van Clarissa Pinkola Estés ter verduidelijking:

*

Er kwam eens een man bij een kleermaker, en paste een kostuum. Toen hij voor de spiegel stond zag hij dat het vest onderaan een beetje ongelijk was. ‘O’, zei de kleermaker, ‘maak je daar maar geen zorgen over. Je trekt dat kortere stuk gewoon omlaag met je linkerhand en geen mens die er wat van ziet." Terwijl de klant dit deed, merkte hij dat een van de revers van het jasje omkrulde in plaats van plat te liggen. ‘O dat?’, zei de kleermaker. ‘Dat is niets. Je draait je hoofd gewoon een beetje en houdt hem omlaag met je kin.’ De klant gehoorzaamde en terwijl hij dat deed zag hij dat het bovenstuk van de broek wat te kort was en voelde hij dat deze een beetje strak in het kruis zat. ‘O, maak je daar maar geen zorgen over’, zei de kleermaker. ‘Je trekt het kruis gewoon omlaag met je rechterhand en alles is in orde.’ De klant ging ermee akkoord en kocht het kostuum.

De volgende dag droeg hij zijn nieuw kostuum met alle ermee gepaard gaande ‘aanpassingen’ van handen en kin. Terwijl hij door het park hinkte met zijn kin op zijn revers om deze omlaag te houden, een hand trekkend aan het vest en de andere in zijn kruis, staakten twee mannen hun damspel en keken toe hoe hij strompelend voorbij liep. ‘M’isten, o, mijn God’, zei de eerste man. ‘Kijk eens naar die stakker!’ De tweede man dacht even na, toen mompelde hij: ‘Igen, ja, het is beroerd dat hij zo kreupel is, maar wat ik me afvraag is…waar heeft hij dat mooie kostuum vandaan?”

*

Het verhaal is uiteraard een karikatuur maar zonder dat we het beseffen lopen we soms ook zo rond. Of beter gezegd: we lopen té lang zo rond en we worden na een tijd helemaal ‘mank’ =moe, onrustig, ongeïnspireerd,… De reactie van de tweede man is er één die we rondom ons nog vaak horen: het ziet er aan de buitenkant goed uit. Hoe het dan echt voelt en hoe de binnenkant er uitziet, nu ja, dat is niet zo belangrijk. Trek geen jasje aan die jou niet past; hoe mooi sommige mensen het ook vinden. Estés zegt hierover: “we groeien krom door te doen alsof we anders zijn.”

Jezelf zichtbaar tonen vanuit je authentieke zelf is zoveel meer kwetsbaar dan bijvoorbeeld jezelf zichtbaar maken met het verkopen van bestaande producten of diensten. Voor vrouwen is “jezelf positioneren op de arbeidsmarkt” een behoorlijk nieuw gegeven: vaak zijn wij of misschien onze moeders de eersten die ons zo zichtbaar tonen. Dit na eeuwen “binnen” blijven. En nu dient de volgende stap zich aan: jezelf tonen op een authentieke manier. Wat ik ook hoor is dat wanneer je als vrouw alle moed hebt bijeengeraapt en durft te stralen, er soms nog gezegd wordt dat je moet “dimmen”. En al te vaak doen we dit, onbewust, want we hebben geleerd “likeable” te zijn als jong meisje. De oude afwijzingspijn doet ons opnieuw aanpassen. Het spreekt voor zich dat dit alles gepaard gaat met angst.En dit is ok. Je hoeft je angst niet “kwijt” te raken; er zijn manieren om ermee te leren omgaan zodat je toch je droom kan verwezenlijken. In het traject leer je: wat helpt mij in mijn kracht te blijven en niet ineen te krimpen (verkleinen) bij een afwijzing van buitenaf? Hoe laat ik me niet meer voortdurend leiden door mijn pleasende kant?

 
Please+take+your+seat_tara.jpg
 

Indien je interesse hebt in het Meraki traject (start oktober 2019) en graag inhoudelijk wil kennismaken dan kan je deelnemen aan een introductiedag op 21 mei of 18 juni in Gent.

ilse Makelberge